Elever tittar i mikroskåp.

Naturvetenskapsprogrammet

På naturvetenskapsprogrammet på Anna Whitlocks gymnasium har du möjlighet att välja mellan två olika profiler och en särskild variant. Alla tre ger dig behörighet för högre studier.

Oavsett vilken profil du väljer utvecklar du dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Inom biologi, fysik och kemi beskrivs omvärlden i modeller som utvecklas i ett samspel mellan experiment och teori. Du utvecklar även dina kunskaper inom matematik.

Inriktningar

Om programmet

  • Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.
  • Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom främst naturvetenskap, matematik och teknik.

Uppdaterad