Söka eller byta till Anna Whitlocks gymnasium

Du som vill börja på Anna Whitlocks gymnasium ansöker på olika sätt beroende på vilken årskurs du ska börja i.

Du som vill söka till årskurs 1, 2023–2024

Om du vill börja hos oss i årskurs 1 söker du genom Gymnasieantagningen.

Du som vill byta till årskurs 1, 2022-2023

Är du elev i årskurs 1 och vill byta till Anna Whitlocks gymnasium under detta läsår? En tid av terminen har redan gått. Vi gör därför en samlad bedömning över dina pågående kurser, betyg, språkval, omdömen och närvaro.

Gymnasieskolor lägger ut sina kurser lite olika. Dina pågående kurser får inte skilja sig åt för mycket från vårt kursutlägg för att ett byte ska vara möjligt.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för intresseanmälan. Du anger dina kontaktuppgifter och vilket program du söker till. Du bifogar också ditt slutbetyg för årskurs 9.

Vi kontaktar endast sökande som vi kan erbjuda plats.

Du som vill söka till årskurs 2 eller 3

Tidigast i juni vet vi om det finns lediga platser på våra program och inriktningar. Vi ser fortlöpande över fullständiga intresseanmälningar. Till din intresseanmälan bifogar du 

  • betyg över dina senast lästa kurser
  • din individuella studieplan där avslutade, pågående och kommande kurser finns med.

Vi gör en samlad bedömning över hur väl dina kurser matchar det program du söker till och dina betyg i avklarade gymnasiekurser. För att byte ska kunna vara möjligt, för att vi ska kunna garantera dig en gymnasieexamen, får inte dina avslutade och pågående kurser skilja sig åt för mycket från vårt kursupplägg. Det är alltså inte kötid som gäller. 

Vi kontaktar endast sökande som vi kan erbjuda plats.

Skicka in din intresseanmälan

Om du vill byta till årskurs 2 eller 3 anmäler du ditt intresse genom att fylla i ett formulär.

Uppdaterad