Inriktning naturvetenskap, profil Global utveckling

I profilen Global utveckling använder du naturvetenskapliga perspektiv för att diskutera vår tids stora frågor utifrån de globala målen för hållbar utveckling. Det kan till exempel handla om förnybar energi och människans påverkan på jordens ekosystem.

Du utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt som innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Utifrån nyfikenhet, kreativitet och förmåga till experimentellt arbete och analys får du också ökad förståelse för naturvetenskapens betydelse för samhället.

Handlingskompetens för en hållbar framtid

Global utveckling syftar till att undersöka hur vi kan skapa ett tryggt och rättvist utrymme för mänskligheten inom ramen för planetens gränser. Ett av utbildningens mål är att du ska utveckla handlingskompetens. Det betyder att du ska ha de kunskaper, färdigheter, verktyg och motivation som behövs för att bidra till en hållbar framtid – för dig som individ och för vår värld.

Tvärvetenskapligt angreppssätt

Profilen har en tvärvetenskaplig ingång, vilket innebär att utvecklingsfrågor studeras ur olika perspektiv. Du får också tillfälle att arbeta tillsammans med elever från andra program för att fördjupa förståelsen av vad utveckling kan innebära i ett globalt perspektiv.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Specialiseringskurs global utveckling, 100 poäng
  • Programmering 1, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Anna Whitlocks gymnasium

Uppdaterad