Elever samtalar i klassrum.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Genom att välja samhällsvetenskapsprogrammet på Anna Whitlocks gymnasium breddar och fördjupar du dina kunskaper för komplexa samhällsfrågor, såväl historiskt som i nutid.

På Anna Whitlocks gymnasium erbjuder vi fyra olika högskoleförberedande inriktningar inom samhällsvetenskap.

Centrala frågor om makt, demokrati och att vara människa

Alla inriktningar ger dig kunskaper om samhällsförhållanden och livsvillkor i Sverige och i andra länder och om samspelet mellan individer, grupper och samhällen, både nu och då.

Du breddar och fördjupar din förståelse för komplexa samhällsfrågor genom att syssla med centrala frågor kring hållbar utveckling, maktstrukturer, demokrati, och vad det innebär att vara människa.

Inriktningar

Om programmet

  • Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program.
  • Efter examen från programmet ska du ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.

Uppdaterad