Inriktning naturvetenskap profil Life Science

Life Science handlar om att utforska det vi kallar liv i hela dess vidd – från förutsättningar för biologiskt liv till frågan om livets betydelse.

 

Förutsättningar för liv

På inriktningen naturvetenskap - profil Life Science undersöker du frågor som handlar om hur livet fungerar. Det kan vara förutsättningar för livet i dess allra enklaste form men också vad som påverkar människors hälsa, miljön och ett hållbart samhälle. Dagens samhällen står inför stora utmaningar. Tänkbara framtidsscenarier kan vara allt från en uthållig och fredlig grön värld, till en värld som bygger på stark rivalitet. Om vi blir mer medvetna om vilka förutsättningar som krävs för ett hållbart liv men också mer medvetna om hur vi själva fungerar, hur våra förväntningar och känslor påverkar oss, kan vi tänka klarare och väga in egna och andras behov på ett mer rättvist och hållbart sätt.

Olika metoder och tekniker

På inriktningen naturvetenskap – profil Life Science kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om de biologiska förutsättningarna för liv. Hur kan livet på jorden ha uppstått? Vad kan mänsklig genetisk variation berätta om historien om mänsklig utveckling och migration? Du kommer också att ta del av de metoder och tekniker som används för att undersöka livets molekylära processer. Metoderna bygger på kemi, fysik, biologi och datavetenskap och används för att besvara frågor inom biokemi, genetik, bioinformatik, molekylär biologi, och biomedicin. Du kommer också att få inblick i frågor som handlar om hur vi lever, tänker och förstår vad liv är ur etiska, politiska och demokratiska perspektiv.

Tvärvetenskapligt arbetssätt

Life Science är ett relativt nytt och tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde och nya rön inom Life Science ställer ofta nya krav på samarbeten och regelverk eftersom man är i gränslandet mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap. Framtidens utmaningar kräver tvärvetenskapliga samarbeten för att få bredare och djupare förståelse och lösningar.

Med dina kunskaper om livets molekylära processer kommer du tillsammans med elever på samhällsvetenskapsprogrammet med samma inriktning Life Science att arbeta med uppgifter som kräver att ni kombinerar och använder era olika kunskaper och förmågor. Forskare strävar efter att utveckla mer och mer komplexa modeller för hur mänskligheten påverkar naturen. Idag finns inga självklara modeller som kan beskriva ekosystemen, människans roll och vad som kan hända i framtiden. Med mer kunskap om människans och livets förutsättningar kommer du att kunna bidra.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Naturvetenskaplig specialisering Life Science, 100 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Filosofi 1, 50 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Naturvetenskapsprogrammet, profil Life Science, Anna Whitlocks gymnasium, (pdf, nytt fönster)

Uppdaterad