Inriktning naturvetenskap, profil Life Science

På inriktningen naturvetenskap, profil Life Science, får du utveckla din förmåga att tolka hur vi ska förstå såväl nya biologiska perspektiv på liv som vad det betyder att som människa leva ett liv.

 

Vad är liv?

På inriktningen naturvetenskap, profil Life Science, får du fördjupa dina kunskaper om de biologiska förutsättningarna för liv. Du får också inblick i frågor som handlar om hur vi lever, tänker och förstår vad liv är ur etiska, politiska och demokratiska perspektiv.

Genom att bli medvetna om hur vi själva fungerar, hur våra förväntningar och känslor påverkar oss, kan vi tänka klarare och väga in egna och andras behov på ett mer rättvist och hållbart sätt.

Idag finns inga självklara modeller som kan beskriva ekosystemen, människans roll och vad som kan hända i framtiden. Dina kunskaper om människan och livets förutsättningar kommer att vara viktiga när vi möter framtidens komplexa frågor.

Handlingskompetens för en hållbar framtid

Mänskligheten står inför stora utmaningar. Tänkbara framtidsscenarier kan vara allt från en uthållig och fredlig grön värld, till en värld som bygger på stark rivalitet. Forskare arbetar med att utveckla mer och mer komplexa modeller för hur mänskligheten påverkar naturen. Vilken väg vi kommer att ta i framtiden beror på politiska förändringar och människors beteenden.

I gränslandet mellan natur- och samhällsvetenskap

Life Science är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som handlar om att utforska det vi kallar liv i hela dess vidd – från förutsättningar för biologiskt liv till frågan om livets betydelse.

Nya rön inom Life Science ställer ofta krav på samarbeten och regelverk eftersom vi befinner oss i gränslandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap. Framtidens utmaningar kräver tvärvetenskapliga samarbeten för att få bredare och djupare förståelse och lösningar.

Tvärvetenskapligt arbetssätt

Med dina kunskaper om livets molekylära processer kommer du, tillsammans med elever på samhällsvetenskapsprogrammet, profil Life Science, att arbeta med uppgifter som innebär att ni kombinerar och använder era olika kunskaper och förmågor.

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Naturvetenskaplig specialisering Life Science, 100 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Filosofi 1, 50 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Naturvetenskapsprogrammet, profil Life Science, Anna Whitlocks gymnasium 

Uppdaterad