Estetelev målar vid staffli.

Estetiska programmet

Estetiska programmet är högskoleförberedande. På inriktningen bild och form får du allsidig träning inom det estetiska området.

Kreativitet, kommunikation och samspel

Under utbildningen får du individuellt och tillsammans med andra möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel. På Anna Whitlocks gymnasium ligger fokus på hållbar design.

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel och förmåga till eget skapande, är centrala delar i utbildningen.

I kurserna Bild och Digitalt skapande får du möjlighet att öva och utveckla ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning, såväl analoga som digitala.

Inom kurserna Design utvecklar du kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som kan användas när du ställs inför olika slags utmaningar och uppdrag.

Handlingskompetens genom design

Dina färdigheter kan du använda för att söka utbildningar inom det konstnärliga området, till exempel design, foto, inredning, konst och grafisk formgivning men även till olika samhällsvetenskapliga och humanistiska utbildningar.

På många företag och inom forskning är Design thinking ett utbrett sätt att arbeta med innovation och lösningar av komplexa problem. Dina kunskaper från estetiska programmet, inriktning bild och form kommer att vara mycket användbara både i yrkeslivet och i högre studier.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Estetiska programmet, profil design, Anna Whitlocks gymnasium

Färdighetsprov – estetiska programmet

För att ansöka till estetiska programmet behöver du lämna in färdighetsprov för bedömning. Antagningen sker på grundval av ditt betyg från årskurs 9.

Uppdaterad