Estetiska programmet

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Inriktningen är bild och formgivning med profil design.

 

Dina färdigheter inom bild och design kan du använda för att söka utbildningar inom det konstnärliga området, inom design och digitalt skapande samt inom olika samhällsvetenskapliga utbildningar.

Kreativitet, kommunikation och samspel

Utbildningen ger dig möjlighet att arbeta skapande och du får en allsidig träning i det estetiska hantverket. Individuellt och tillsammans med andra får du möjlighet att utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel.

Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till eget skapande och framförande är centralt i utbildningen.

I bildkurserna får du möjlighet att öva och utveckla ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning, såväl analoga som digitala.

Inom design utvecklar du kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster utformas.

Handlingskompetens genom design

Att arbeta med design är ett sätt att uttrycka handlingskompetens på Anna Whitlocks gymnasium. Design handlar både om själva problemlösningsprocessen och om den gestaltning och materialisering som blir resultatet av den.

Inom design utvecklar du kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när olika slags utmaningar i samhället identifieras och undersöks.

För många företag och inom forskning är "design thinking" ett sätt att arbeta med innovation och lösningar av komplexa problem. Dina kunskaper inom design kommer att vara mycket användbara både i yrkeslivet och i högre studier. På Anna Whitlocks gymnasium ligger fokus på hållbar design.

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Estetiska programmet, profil design, Anna Whitlocks gymnasium, (pdf, 139 kB, nytt fönster)

Färdighetsprov – estetiska programmet

För att ansöka till estetiska programmet behöver du lämna in färdighetsprov för bedömning. Antagningen sker på grundval av ditt betyg från årskurs 9.

Uppdaterad