Elever sitter på marken inne på innergården.

Individuellt alternativ – inriktning specialpedagogisk verksamhet

Programmet riktar sig till dig som vill bli behörig till ett nationellt högskoleförberedande program och som behöver extra stöd för att komma vidare. Vi utformar utbildningen efter dina behov och förutsättningar.

Tillsammans med dig och din vårdnadshavare gör vi en individuell studieplan där vi formulerar ditt mål, hur länge du ska studera hos oss och vilka ämnen du behöver för att bli behörig. Du läser efter ett individuellt schema och har lektioner i mindre grupper.

Individuellt alternativ på Anna Whitlock

Vår ambition är att din dag i skolan ska präglas av stabilitet, struktur och förutsägbarhet. Det närvarofrämjande arbetssättet innebär att vi jobbar aktivt för att motivera dig och dina klasskamrater att vara i skolan varje dag.

Undervisningen leds av lärare med specialpedagogisk kompetens och du har tillgång till de anpassningar du behöver. Du har även mentorstid och tid för studiebesök eller andra aktiviteter som kan gynna dig och din utveckling.

Här hos oss får du

 • en trygg studiemiljö där du och dina klasskamrater möter samma personal varje dag
 • hemklassrum, egna grupprum och rastlokal
 • undervisning anpassad efter gruppens behov
 • ett närvarande elevhälsoteam
 • stöd under hela skoldagen, även under raster och lunch
 • skolbibliotek med engagerade bibliotekarier som gärna hjälper dig
 • skolrestaurang med vegetarisk mat som äts i lugn och ro i egen lokal.

Ämnen och kurser du kan studera

Här finns både grundskoleämnen och gymnasiekurser som kan ingå i din studieplan:

 • Svenska/svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik
 • SO-ämnen
 • NO-ämnen
 • Bild
 • Musik
 • Idrott

Nästa steg 

Efter avslutad utbildning kan du söka vidare till nationellt program på gymnasiet eller annan utbildning.

Uppdaterad