Det här är Anna Whitlocks gymnasium

Anna Whitlocks gymnasium är en varm, kreativ och modig skola. Vi erbjuder dig fem högskoleförberedande program, elva inriktningar och introduktionsprogrammet individuellt alternativ.

 

Vi är Stockholms stads största gymnasieskola med cirka 2 200 elever.

Vårt arbetssätt

Vill du gå i en skola som motiverar och ger dig lust att lära? Här fokuserar vi på ett hållbart lärande som utifrån positiva förväntningar och mindre betygshets ger dig bra möjligheter till att kunna, vilja och våga.

Vår vision

Våra ledord är bildning och innovation för en hållbar framtid.

Lokaler

Skolbyggnaden är en stor byggnad i sten från 1926 och består av fyra flyglar som omsluter en innergård.

Skolbiblioteket

Biblioteket på Anna Whitlocks gymnasium hittar du på entréplanet. Som elev är du välkommen att studera på egen hand eller tillsammans med klasskamrater.

Skolrestaurangen och café

Med utbildade kockar och serveringspersonal erbjuder skolrestaurangen dig varje dag en varierad, näringsrik och god lunch, inspirerad av det gröna köket. Vi lagar all mat från grunden med naturliga råvaror och utan halvfabrikat. 

Samarbeten och projekt

Våra samarbeten med högskolor, universitet, organisationer och andra företag är centrala för oss. På så vis kan vi förverkliga skolans identitet och profiler och ge eleverna de bästa förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Några av våra samarbetspartners är

  • Stockholms universitet
  • Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), där vi samarbetar inom profilen Life Science
  • Konstfack, där vi samarbetar inom Design
  • Nobel Prize Museum
  • Eva Bonniers Donationsnämnd
  • Rotary Kungsholmen som rådgivare till UF-företagen inom Ekonomi
  • Trafikkontoret
  • Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
  • Lycée Notre-Dame de Cîteaux och Kagarama Secondary School i Kigali, Rwanda
  • ArkDes

Lärare och skolans personal

Vi rekryterar skickliga och erfarna lärare med djupa ämneskunskaper och ett starkt engagemang för att utveckla undervisning och lärande. Vi har även ett skolbibliotek som integreras i undervisningen och en it-avdelning.

Elevhälsa

På skolan finns också ett väl utbyggt elevhälsoteam.

Möjlighet till tysk språkdiplomering

Du som läser Tyska 4 och Tyska 5 hos oss har möjlighet att ansöka om det tyska språkdiplomet, Deutsches Sprachdiplom. Det ger dig ett försprång om du vill söka sommarjobb eller praktik i ett tyskspråkigt land, eller om du vill studera i Tyskland. Språkdiplomet är ett känt intyg i de tysktalande länderna.

Diplomet är på A2- eller B1-nivå och på B2- eller C1-nivå enligt den europeiska referensramen i språk och utfärdas av tyska myndigheter genom Anna Whitlocks gymnasium. Denna möjlighet finns endast på ett fåtal skolor i hela Sverige. Med diplomeringsarbetet ger Anna Whitlocks gymnasiums dig möjligheter att kommunicera och samverka med elever i andra länder på tyska och att söka stipendier.

Elevkår och elevföreningar

På Anna Whitlocks gymnasium finns en elevkår och många elevföreningar. De fyller en viktig funktion i att föra samman skolan och eleverna och skapar samhörighet.

Undervisning på ditt modersmål

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få modersmålsundervisning. 

Uppdaterad