Särskild variant design

I utbildningen naturvetenskap med särskild variant design förenas målen för det naturvetenskapliga programmet med fördjupade kunskaper och färdigheter inom design och bild.

Vidgade perspektiv

Du utvecklar din problemlösningsförmåga och din förmåga att se helheter och sammanhang. Du vidgar dina perspektiv samtidigt som du utnyttjar, tränar och utvecklar din kreativa förmåga.

Dina färdigheter inom bild och design kan du använda för att söka utbildningar inom till exempel digital design och skapande samt systemvetenskap, men de har också givit dig fler verktyg även för naturvetenskapliga utbildningar. Variant design ger dig full behörighet till alla naturvetenskapliga utbildningar om du väljer Matematik 4 och Biologi 2 inom ramen för individuellt val.

I bild- och designkurserna får du möjlighet att öva och utveckla ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning, såväl analoga som digitala. Du utvecklar kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster utformas.

Handlingskompetens genom design

Att arbeta med design kommer att vara ett sätt att uttrycka handlingskompetens på Anna Whitlocks gymnasium. Design handlar både om själva problemlösningsprocessen och om den gestaltning och materialisering som blir resultatet av den. Inom design utvecklar du kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när olika slags utmaningar i samhället identifieras och undersöks.

För många företag och inom forskning är design thinking ett sätt att arbeta med innovation och lösningar av komplexa problem. Dina kunskaper inom design kommer att vara mycket användbara både i yrkeslivet och i högre studier. För oss på Anna Whitlock ligger fokus på hållbar design.

Färdighetsprov

I färdighetsprovet får du göra ett individuellt prov.

Programfördjupningskurser 400 poäng

  • Design 1, 100 poäng
  • Design 2, 100 poäng
  • Bild och form, 1b, 100 poäng
  • Digitalt skapande 1, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant design, Anna Whitlocks gymnasium, (pdf, 137 kB, nytt fönster)

Färdighetsprov – särskild variant design

För att ansöka till särskild variant design behöver du lämna in färdighetsprov för bedömning. Antagningen sker på grundval av ditt betyg från årskurs 9.

Uppdaterad