Elever i arbetsrockar på naturprogrammet inriktning design.

Särskild variant design

I utbildningen förenas målen för det naturvetenskapliga programmet med fördjupade kunskaper och färdigheter inom design och bild. På Anna Whitlocks gymnasium ligger dessutom fokus på hållbar design.

Handlingskompetens genom design

I bild- och designkurserna får du möjlighet att öva och utveckla ditt tekniska handlag med en rad olika verktyg och metoder för bildframställning, såväl analoga som digitala. Du utvecklar din problemlösningsförmåga och din förmåga att se helheter och sammanhang.

Du kommer att kunna använda dina färdigheter inom bild och design för att söka vidare till olika design- och arkitekturutbildningar. Kurserna ger dig också verktyg för naturvetenskapliga utbildningar.

För många företag och inom forskning är Design Thinking ett sätt att arbeta med innovation och lösningar på komplexa problem. Dina kunskaper inom design kommer att vara mycket användbara både i högre studier och yrkeslivet.

Behörighet

Särskild variant design ger dig behörighet till alla utbildningar om du väljer Matematik 4 och Fysik 2 inom ramen för ditt individuella val.

Programfördjupningskurser 400 poäng

  • Design 1, 100 poäng
  • Design 2, 100 poäng
  • Bild och form, 1b, 100 poäng
  • Digitalt skapande 1, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant design, Anna Whitlocks gymnasium

Färdighetsprov – särskild variant design

För att ansöka till särskild variant design behöver du lämna in färdighetsprov för bedömning. Antagningen sker på grundval av ditt betyg från årskurs 9.

Uppdaterad