Elever bygger modeller i papper.

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet, inriktning design och produktutveckling, är ett högskoleförberedande program. Dina färdigheter inom teknik, konstruktion och design kan du använda för att söka utbildningar inom till exempel arkitektur, digital design och systemvetenskap.

Teknikprogrammet ger dig många möjligheter

Teknikprogrammet ger dig fler verktyg för utbildningar inom det tekniska och naturvetenskapliga området. Genom att läsa kurserna matematik 4 och fysik 2 inom ramen för individuellt val får du även full behörighet att söka civilingenjörsutbildningar.

Inriktningen kräver inte färdighetsprov.

Kreativ designinriktning

Inriktning design och produktutveckling ger dig möjlighet att utveckla dina tekniska och naturvetenskapliga kunskaper, samtidigt som du får arbeta kreativt och skapande både analogt och digitalt.

Du utvecklar din problemlösningsförmåga och din förmåga att se helheter och sammanhang.

Du vidgar dina perspektiv samtidigt som du utnyttjar, tränar och utvecklar din kreativa förmåga.

Handlingskompetens genom design

Att arbeta med design kommer att vara ett sätt att uttrycka handlingskompetens på Anna Whitlocks gymnasium. Design handlar både om själva problemlösningsprocessen och om den gestaltning och materialisering som blir resultatet av den. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer och för oss på Anna Whitlock ligger fokus på hållbar design. Inom design utvecklar du kunskaper om de kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla återanvänds och miljöer och tjänster utformas.

För många företag och i den samhällsvetenskapliga forskningen är design thinking ett sätt att arbeta med innovationer och lösningar av komplexa problem. Dina kunskaper inom design kommer att vara mycket användbara både i yrkeslivet och i högre studier.

Programfördjupningskurser 400 poäng

  • Design 2, 100 poäng
  • Digitalt skapande 1, 100 poäng
  • Programmering 1, 100 poäng
  • Teknikspecialisering, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Teknikprogrammet, design och produktutveckling, Anna Whitlocks gymnasium (pdf)

Uppdaterad