Vår vision

En student från Anna Whitlocks gymnasium ska lämna skolan med bildning och handlingskompetens för hållbar utveckling. Våra ledord är bildning och innovation för en hållbar framtid.

Bildning

Bildning beskriver ett sätt att vara och förhålla sig till omvärlden. Bildning är livslångt och gäller inom livets alla områden. Det förändrar vårt sätt att se på oss själva, varandra och världen. Livets stora frågor är så komplexa att de enkla svaren och sanningarna inte finns, de måste belysas ur olika perspektiv. Det handlar om att både förklara och förstå. En bildad person har tillgång till olika perspektiv och accepterar att tillvarons frågor är komplexa.

Innovation

Innovation förknippas med mod, kreativitet och att använda kunskaper för att våga och vilja ta initiativ till språng mot något nytt och okänt, att erövra handlingskompetens.

Bildning och innovation kan därmed sägas vara att tänka och göra det nya genom, med och bortom det traditionella.

Design och handlingskompetens

Att arbeta med design är ett sätt att uttrycka handlingskompetens på Anna Whitlocks gymnasium. Design handlar både om själva problemlösningsprocessen och om den gestaltning och materialisering som blir resultatet av den. Design används för utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer och för oss på Anna Whitlocks gymnasium ligger fokus på hållbar design.

Naturvetenskap, -teknik och -samhällsprogrammet har design som profil. För designinriktningarna krävs att du lämnar in ett särskilt antagningsprov.

Life Science

Life science är ett tvärvetenskapligt område som handlar om liv, det vill säga livsformers egenskaper och utveckling, samt förutsättningar för fortsatt liv. Kunskaper om livets förutsättningar är nödvändiga för hållbar utveckling på jorden.

En del av skolans program har Life Science som profil.

Samarbeten

För att kunna förverkliga skolans identitet och profiler har skolan ett nära samarbete med KTH, Konstfack, andra högskolor/universitet, organisationer och företag.

Utbilda för framtiden

Vi ska utbilda elever som ska hantera problem som vi idag inte kan förutse eller känner till och våra elever förväntas hantera teknik som ännu inte uppfunnits. Samverkan mellan den pedagogiska, sociala och den fysiska lärmiljön ger bra förutsättningar för att lyckas med detta.

Ett historiskt hus på Hantverkargatan

Byggnaden i kvarteret Murmästaren 3 stod klar 1926 och kallades då Ämbetshuset, eftersom en rad olika centrala ämbetsverk skulle inrymmas i huset.

Anna Whitlock var på sin tid en pionjär inom skol- och socialpolitik. Som utbildad lärare insåg hon kunskapens värde klarare än många.

 

Uppdaterad