Elevkår och elevföreningar

På Anna Whitlocks gymnasium finns en elevkår och många elevföreningar. De fyller en viktig funktion i att föra samman skolan och eleverna och skapar samhörighet.

En självständig elevkår

Elevkåren är till för alla elever och på skolan och det är elever som organiserar kåren. Den är ett självständigt organ men samarbetar med skolledning och skolan som helhet.

Att engagera sig i kåren är inget måste, men det finns ett stort engagemang bland eleverna på skolan och du får stora möjligheter att påverka och bidra.

Kåren för samman eleverna på skolan

En viktig funktion kåren fyller är att föra samman skolan och skapa en samhörighet mellan elever över klasserna och programmen, vilket är extra viktigt på en så stor skola som Anna Whitlocks gymnasium.

Det är kåren som arrangerar majoriteten av de aktiviteter som sker utanför ordinarie undervisning och syftet är enkelt - att bidra till en mer givande skoltid för alla elever på skolan. Kåren gör en mängd olika saker, allt från en poängjakt och en stor insparksfest för alla ettor i början av läsåret, till att designa och sälja skolmerch.

Följ kåren i sociala medier

Du kan hitta allt kåren gör på Instagram och på kårens webbplats.

Aktivt föreningsliv under din skoltid

På skolan finns det idag ett aktivt föreningsliv med många olika typer av föreningar. Föreningarna på Anna Whitlocks gymnasium öppnar möjligheter för dig som elev att engagera dig i aktiviteter som sträcker sig utanför undervisningen.

Att vara med en förening innebär att du deltar i möten där en oftast gör aktiviteter som kretsar runt intressent som föreningar har. Det finns också goda möjligheter att starta en ny förening om det saknas någon i dagsläget.

Om du väljer att engagera dig i en förening får du möjligheten att lära känna och skapa nya band med andra elever på skolan med liknande intressen. Att gå med i en förening skapar alltså nya möjligheter under skoltiden.

Uppdaterad