Ett historiskt hus

Byggnaden i kvarteret Murmästaren 3 stod klar 1926 och kallades då Ämbetshuset, eftersom en rad olika centrala ämbetsverk skulle inrymmas i huset.

En anrik historia

Att ämbetshuset byggdes på östra Kungsholmen berodde på att den då hamnade nära maktens centrum. Polishuset, Rådhuset, rikets enda myntfabrik Kungliga Myntet och Stockholms stadshus låg precis i närheten, och Riksdagshuset och Slottet bara ytterligare en liten bit bort.

Fastighetens interiör bestod av 360 enskilda arbetsrum och där fanns även bostäder för till exempel professorer, skrivbiträden, maskinister och eldare. Man kan konstatera att dagens strävan efter generella planlösningar och flexibla arbetsplatser inte fanns då.

Här fanns bland andra Skogsöverstyrelsen, Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, Rikets allmänna kartverk samt Skolöverstyrelsen. Det är också dessa myndigheter som har inspirerat arkitektens val av färgsättning på de olika våningarna.

Länsstyrelsen flytt möjliggjorde skolinflytt

Länsstyrelsen flyttade in i lokalerna på 1970-talet och flyttade ut 2015. I samband med det uppstod en möjlighet för Stockholms stad att hyra lokalerna för skolverksamhet. Fördelen med att anpassa bygganden till en skola är att man då kan bevara mycket av byggnadens ursprungliga organisation. Fastigheten ägs idag av Fastighets AB Balder som efter renovering och ombyggnad hyr ut lokalerna till SISAB (Stockholms stads skolfastighetsbolag). Utbildningsförvaltningen hyr i sin tur lokalerna av SISAB.

Källor

Utdrag från den antikvariska förundersökningen gjord av Nyréns arkitektkontor, genom Olle Nylind, Veronica Abrahamsson, arkitekt för ombyggnad och inredning, MAF-arkitektkontor.

Uppdaterad