Vårt arbetssätt

Det viktigaste med undervisningen på Anna Whitlocks gymnasium är att ge dig möjlighet att hitta den egna drivkraften till att lära dig. Utifrån vetenskaplig grund fokuserar vi på ett hållbart lärande som kännetecknas av positiva förväntningar, mindre betygshets och en lust att lära.

För att du ska kunna fokusera på att lära dig så mycket som möjligt tar vi hänsyn till vad forskningen visar och det är också det som Skolverket säger att vi ska göra. Därför har vi till exempel inte poäng och betyg på enstaka uppgifter eftersom poäng och betyg inte hjälper dig framåt i ditt lärande.

När avgångseleverna pratar och skriver om sina tre år på Anna Whitlocks gymnasium konstaterar de att betygshetsen har minskat och att studiesituationen blivit lugnare. Så här säger några elever:

”Genom att inte har blivit bedömda på allt arbete har vi fått större fokus på att utveckla vårt lärande i stället för att endast nå ett betyg”

”Mindre prestationsångest mer fokus på att lära sig än att få betyg på ett prov”

”Våga testa nytt, ok att det blir fel och inte värdesätta sig själv i betyg”

”Det finns inte samma betygshets som i grundskolan, man lär sig inte bara för proven”

”Aldrig känt att det är kört”

Sammanhållna lektionspass

För att undvika onödiga avbrott utformar vi undervisningen så att du får arbeta med samma ämne under längre pass. Det ökar dina möjligheter till fördjupad kunskap och reflektion över lektionens innehåll.

 

Uppdaterad