Utvärdera och utveckla som arbetssätt

Vårt arbetssätt innebär att vi ständigt utvärderar och utvecklar undervisningen för att du ska kunna ta dig vidare i ditt lärande – så kallad formativt arbetssätt.

Vi använder ett formativt arbetssätt och din arbetsvecka kommer bestå av längre, sammanhållna lektionspass.

Det pedagogiska arbetet på Anna Whitlocks gymnasium vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som elev undervisas du av erfarna och kompetenta lärare.

Lärarna arbetar tillsammans i undervisningsteam där de diskuterar den pågående undervisningen med sina kollegor för att våga utveckla och pröva nya sätt att undervisa.

Formativt arbetssätt – utvärdera och utveckla

Det formativa arbetssättet innebär att du och din lärare kontinuerligt utvärderar undervisning och prestationer så du förstår hur du ska kunna ta dig vidare i ditt lärande. För att lyckas med det har vi anställt ett antal förstelärare och lektorer som leder de olika undervisningsteamen och arbetar systematiskt med utvecklingen av undervisningen.

Sammanhållna arbetspass

Din arbetsvecka består av längre sammanhållna arbetspass, där varje kurs i normalfallet har ett pass i veckan. Det möjliggör andra arbetssätt och minskar fragmentiseringen av tid och innehåll för dig och dina studiekamrater.

Uppdaterad