Skolbiblioteket

Biblioteket på Anna Whitlocks gymnasium ligger på skolans entréplan. Som elev är du välkommen att studera på egen hand eller tillsammans med dina klasskamrater.

Hjälp med att söka information och litteratur

På skolbiblioteket träffar du skolans bibliotekarier som hjälper dig med litteratur och information till ditt skolarbete. Om du behöver lyssna på böcker hjälper vi dig att få tillgång till talböcker via Legimus.

Välkommen att sitta och plugga från 08.30 varje dag. Vi bibliotekarier är tillgängliga för att ge dig service från klockan 09.00 varje dag.

En integrerad del av din undervisning

För att skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs som är integrerad i skolans undervisning jobbar vi för:

  • att i samverkan med skolledning och lärare integrera biblioteket i skolans pedagogiska verksamhet.
  • att i samarbete med skolans lärare stärka elevernas medie- och informationskunnighet där vi utgår från begreppen sökkritik, sökteknik, källtillit och källkritik.
  • att erbjuda ett utbud av litteratur och medier som motsvarar behoven för de program som skolan erbjuder.
  • att ge skönlitteraturen en central plats i biblioteket och inspirera elever och personal till läsupplevelser.
  • att arbeta för en lugn, trygg och inspirerande studiemiljö.

Kontakta skolbiblioteket

Om du har frågor eller vill veta mer om biblioteket kan du kontakta oss via e-post: biblioteket.AWG@edu.stockholm.se

Följ skolbiblioteket på Instagram

Skolbiblioteket på Anna Whitlocks gymnasium har ett Instagramkonto. Följ oss där och ta del av det som händer!

Uppdaterad