Vanliga frågor

Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om skolan, pedagogiken. Vill du veta mer och ställa frågor är du välkommen till våra öppet hus-tillfällen.

Vanliga frågor

Vi vill att våra elever ska känna sig förberedda att läsa vidare när de är klara, och att de ska vilja fortsätta till högre studier. Därför ger inte vi betyg på enskilda uppgifter. I stället får eleven feedback och exempel på hur den ska kunna göra bättre ifrån sig.

Ja, alla våra lärare är behöriga.

Alla elever får låna en skoldator under sina tre år på skolan. Den blir elevens dator att ta ansvar för och använda.

När skoltiden på Anna Whitlocks gymnasium är slut ska eleven återlämna sin dator.

Vi har ingen egen idrottshall, utan vi varierar våra lektioner både utomhus och i olika lokaler. Vi har en gymlokal på skolan där delar av idrottsundervisningen sker. Detta möjliggör en varierad lektionsundervisning, vilket är uppskattat. Gymlokalen är enbart till för undervisning.

Vi har nationella prov, de är obligatoriska. Vi jobbar också med många olika sorters sätt att visa färdigheter, till exempel genom

  • muntliga presentationer
  • bildmässiga presentationer
  • uppsatser
  • film och annan digital teknik.

Schemat utgörs av sammanhållna pass som leds av en lärare. Forskning visar att de allra flesta lär sig bättre om eleven i varje ämne har en längre lektion i veckan än om den har flera kortare.

En skoldag består både av undervisning och egen studietid. Vi vill uppmuntra dig som elev att göra så stor del av skolarbetet som möjligt i skolan. Det underlättas med ett sammanhållet schema.

Lärarna kan ge färre men mer intressanta uppgifter. Snarare än att få en kortläxa till flera lektioner i veckan så kanske du får en större uppgift till varannan vecka, som ger mer.

Genom att arbeta hela dagen kan du slippa sitta med läxor på kvällen och ha tid för en balans som leder till mindre stress, god psykisk hälsa och en bra förberedelse inför universitetet för de som vill plugga vidare.

Vi har specialpedagoger och elevhälsa som jobbar med elever, vårdnadshavare och lärare för att komma överens om rätt redskap och verktyg och en individuell plan. Målet är att alla elever ska kunna arbeta helt och hållet på samma förutsättningar i sin klass, inte separat.

Alla elever som läser idrott får terminskort (SL-kort), eftersom man behöver åka med kollektivtrafik till de olika lokalerna vi använder för idrott.

För övriga elever gäller 6 kilometersregeln för att få terminskort (SL-kort), precis som för alla andra kommunala gymnasier.

Vi strävar efter att vara mångkulturell skola där alla ska känna sig välkomna, oavsett kulturell, ekonomisk, eller religiös bakgrund.

Vi har gjort flera resor i undervisningen, både nationellt och internationellt, till bland annat Talinn och Kigali. Samtidigt vill vi ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv på allt skolan gör och då är det viktigt att se till att de resor man gör blir meningsfulla.

Det finns inga återkommande resor på särskilda program eller inriktningar.

Vi har ingen återkommande läxhjälp på skolan, men alla klasser uppmuntras att starta studiegrupper som läggs i schemat där en hjälps åt med läxor och arbetsuppgifter. Dit kan eleverna också bjuda in lärare om det är något särskilt de behöver hjälp med.

Svar ja, de som har valt inriktningen ekonomi har UF-företag.

Uppdaterad