Elever iklädda labbrockar skrattar och pratar i ett klassrum.

Inriktning samhällsvetenskap, profil Life Science

På inriktningen samhällsvetenskap, profil Life Science, får du utveckla din förmåga att tolka vad det betyder att som människa leva ett liv men också hur vi ska förstå nya biologiska perspektiv på liv.

 

Vad är liv?

På inriktningen samhällsvetenskap, profil Life Science, får du fördjupa dina kunskaper om hur människan förstår sig själv och sin omvärld samt hur det i sin tur påverkar hur vi utformar våra samhällen. Du får också inblick i frågor som handlar om de biologiska förutsättningarna för liv.

Genom att bli medvetna om hur vi själva fungerar, hur våra förväntningar och känslor påverkar oss, kan vi tänka klarare och väga in egna och andras behov på ett mer rättvist och hållbart sätt.

Hur vi lever, tänker och förstår vad liv är ur etiska, politiska och demokratiska perspektiv är centralt när det handlar om människans roll och vad som kan hända i framtiden. Dina kunskaper om människan och livets förutsättningar kommer att vara viktiga när vi möter framtidens komplexa frågor.

Handlingskompetens för en hållbar framtid

Mänskligheten står inför stora utmaningar. Tänkbara framtidsscenarier kan vara allt från en uthållig och fredlig grön värld, till en värld som bygger på stark rivalitet. Forskare arbetar med att utveckla mer och mer komplexa modeller för hur mänskligheten påverkar naturen. Vilken väg vi kommer att ta i framtiden beror på politiska förändringar och människors beteenden.

I gränslandet mellan samhälls- och naturvetenskap

Life Science är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som handlar om att utforska det vi kallar liv i hela dess vidd – från förutsättningar för biologiskt liv till frågan om livets betydelse.

Nya rön inom Life Science ställer ofta krav på samarbeten och regelverk eftersom vi befinner oss i gränslandet mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap. Framtidens utmaningar kräver tvärvetenskapliga samarbeten för att få bredare och djupare förståelse och lösningar.

Tvärvetenskapligt arbetssätt

Med dina kunskaper om människan och samhället kommer du, tillsammans med elever på naturvetenskapsprogrammet, profil Life Science, att arbeta med uppgifter som innebär att ni kombinerar och använder era olika kunskaper och förmågor.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Samhällsvetenskaplig specialisering Life Science, 100 poäng
  • Filosofi 2, 50 poäng
  • Psykologi 2b, 50 poäng
  • Naturkunskap 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, profil Life Science, Anna Whitlocks gymnasium 

Uppdaterad