Inriktning samhällsvetenskap – profil Life Science

På inriktningen samhällsvetenskap, profil Life Science, kommer du att utveckla din förmåga att tolka hur vi ska förstå såväl nya biologiska perspektiv på liv som vad det betyder att som människa leva ett liv.

 

Förstå dig själv och din omvärld

På inriktningen samhällsvetenskap – profil Life Science undersöker du hur människan förstår sig själv och sin värld samt hur det i sin tur påverkar hur vi utformar våra samhällen. Vi kommer att fördjupa oss i frågor på individuell och samhällelig nivå.

En stor del av det du som elev kommer få möjlighet att lära dig, handlar om hur vi lever, tänker och förstår både etiska, politiska och demokratiska perspektiv.

Hur skapar vi en fredlig och rättvis framtid?

Dagens samhällen står inför stora utmaningar. Vilken väg vi kommer att ta i framtiden beror på politiska förändringar och människors beteenden – vilka är svåra att förutse. Tänkbara framtidsscenarier kan vara allt från en uthållig och fredlig grön värld, till en värld som bygger på stark rivalitet. Om vi blir mer medvetna om hur vi fungerar, om hur olika samhällen fungerar, hur våra förväntningar och känslor påverkar oss kan vi tänka klarare och väga in egna och andras behov på ett mer rättvist och hållbart sätt.

I gränslandet mellan samhälls- och naturvetenskap

Life Science handlar om att utforska det vi kallar liv i hela dess vidd – från förutsättningar för biologiskt liv till frågan om livets betydelse. Life Science är ett relativt nytt och tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde och nya rön inom Life Science ställer ofta nya krav på samarbeten och regelverk eftersom en är i gränslandet mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap. Framtidens utmaningar kräver tvärvetenskapliga samarbeten för att få bredare och djupare förståelse och lösningar.

Tvärvetenskapligt arbetssätt

Med dina kunskaper om människan och samhället kommer du, tillsammans med elever på naturvetenskapsprogrammet med samma inriktning – Life Science-, att arbeta med uppgifter som kräver att ni kombinerar och använder era olika kunskaper och förmågor.

Forskare strävar efter att utveckla mer och mer komplexa modeller för hur mänskligheten påverkar naturen. Idag finns inga självklara modeller som kan beskriva ekosystemen, människans roll och vad som kan hända i framtiden. Med mer kunskap om människans och livets förutsättningar kommer du att kunna bidra.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Samhällsvetenskaplig specialisering Life Science, 100 poäng
  • Filosofi 2, 50 poäng
  • Psykologi 2b, 50 poäng
  • Naturkunskap 2, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2022/2023: Samhällsvetenskapsprogrammet, profil Life Science, Anna Whitlocks gymnasium, (pdf, 171 kB, nytt fönster)

Uppdaterad