Elever i fotostudio.

Inriktning beteendevetenskap

På inriktningen beteendevetenskap kommer du att fördjupa din förståelse för människors agerande som individer och som deltagare i olika typer av grupper. Du förstår också hur viktig kommunikation och ledarskap är för samspelet mellan människor i olika sammanhang.

Tankar, känslor och beteenden

Beteendevetenskap är relevant för allt människor gör. Den handlar om människors tankar, känslor och beteenden, enskilt och i grupp. Som vetenskap är den nära besläktad med samhällsvetenskap, naturvetenskap och humaniora.

Beteendevetenskapen tar även upp frågor om hur våra hjärnor fungerar, hur vi uppfattar vår omgivning, hur vi blir de personer vi är och varför vi ibland beter oss på sätt som kan verka oförståeliga.

Människan i möte med den digitala tekniken

På Anna Whitlocks gymnasium tittar vi extra på människans förhållande till digital teknik. Hur ska interaktionen mellan människa och dator vara utformad för att bäst passa människors sätt att uppfatta omvärlden?

Du får utveckla dina kunskaper inom digitalt skapande för att sedan utveckla gränssnitt som är användbara, tillgängliga och tilltalande utifrån människors sätt att uppfatta och använda digitala medier.

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Naturkunskap 2, 100 poäng
  • Digitalt skapande 1, 100 poäng
  • Gränssnittsdesign, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Samhällsvetenskapsprogrammet, beteendevetenskap, Anna Whitlocks gymnasium

Uppdaterad