Färdighetsprov för särskild variant design

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att visa dina förmågor.

Färdighetsprovet gäller för dig som söker

Så går det till

Färdighetsprovet består av två uppgifter som du producerar hemma. Din bildlärare kan säkert hjälpa dig att sätta samman arbetsproverna.

Fotografera färdighetsproverna, en vanlig mobilkamera fungerar utmärkt. Är dina färdighetsprover tredimensionella ska du fotografera dem från två olika håll för att vi ska kunna se formen tydligt.

Ett tips är att du har bra ljus när du fotograferar så att färdighetsproverna framträder bra och färgerna återges ordentligt.

Inlämning av färdighetsprovet

Lämna in färdighetsproverna senast onsdag den 31 maj 2023 klockan 11.00

Du lämnar in färdighetsproverna i ett webbformulär.

Söker du båda programmen, NA/Design + SA/Design lämnar du in två ansökningar. Du kan använda samma färdighetsprover för båda ansökningarna.

Uppgift 1 - stilleben i blyerts, "frukost"

Teckna minst tre föremål på temat frukost. Teckningen ska vara genomarbetad, där ljus, skugga, textur och föremålens form lätt går att uttyda.

Uppgift 2 - De globala målen

Välj det globala mål som intresserar dig mest.

  • Mål nummer 11, ”Hållbara städer och samhällen”.
  • Mål nummer 15, ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

Tolka det globala målet visuellt. Arbeta gärna i alternativa tekniker till exempel

  • i serieform
  • blandteknik
  • grafisk design.

Du väljer själv.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Bedömning av färdighetsproverna görs gemensamt av en jury bestående av lärare på designinriktningarna. Färdighetsprovet bedöms inom skalan 1-80 poäng. Poängen på ditt färdighetsprov läggs ihop med ditt meritvärde från grundskolan. Glöm inte att kontrollera att poängen på ditt färdighetsprov har registrerats.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

  • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
  • Provpoäng = 1–80 poäng (max 80)
  • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 420)

Uppdaterad