Färdighetsprov för särskild variant design

I färdighetsprovet får du göra ett individuellt prov. Här får du allt du behöver veta om färdighetsprovet inför läsåret 2022–2023.

Färdighetsprovet gäller för dig som söker

Så går det till

Färdighetsprovet består av två uppgifter som du producerar hemma. Din bildlärare kan säkert hjälpa dig att sätta samman arbetsproverna.

Fotografera färdighetsproverna, en vanlig mobilkamera fungerar utmärkt och spara dem som JPG, PNG eller PDF. Märk fotografierna med Färdighetsprov 1 och Färdighetsprov 2 och ditt namn.

Max storlek på ansökan är 500 kB. Skicka fotona med e-post till oss
na.sa.design.awg@edu.stockholm.se.

Ett tips är att du har bra ljus när du fotograferar så att färdighetsproverna framträder bra och färgerna återges ordentligt.

Lämna in färdighetsproverna senast onsdag den 1 juni klockan 11.00.

Uppgift 1 – hållbarare konsumtion

Tolka det globala målet 12, Hållbar konsumtion och produktion visuellt. Arbeta gärna i alternativa tekniker, till exempel i serieform, blandteknik, grafisk design med flera. Du väljer själv! Tips: Avgränsa dig till en sak, det kan bli svårt att försöka visualisera allting som tas upp i globala målet 12.

Teknik: Valfri

På Globala målens webbplats kan du läs om globala målet 12 och hur vår konsumtion och produktion kan bli hållbarare.

Uppgift 2 – valfri teckning i 2D

Avbildning eller fritt framställd, du väljer själv. Tips: Tänk på̊ kompositionen i din bild så att hela bilden är aktiverad.

Teknik: Teckning i blyerts, pennor, kritor eller digitalt framställd teckning på ritplatta går också bra. Svartvitt eller i färg. Ej måleri med pensel.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Bedömning av färdighetsproverna görs gemensamt av en jury bestående av lärare på designinriktningarna. Färdighetsprovet bedöms inom skalan 1-80 poäng. Poängen på ditt färdighetsprov läggs ihop med ditt meritvärde från grundskolan. Glöm inte att kontrollera att poängen på ditt färdighetsprov har registrerats.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

  • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
  • Provpoäng = 1–80 poäng (max 80)
  • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 420)

Har du frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om färdighetsprovet kan du kontakta Carl-Mikael Larsson.

carl-mikael.larsson@edu.stockholm.se

Uppdaterad