Färdighetsprov för särskild variant design

Färdighetsprovet ger dig möjlighet att visa dina förmågor.

Färdighetsprovet gäller för dig som söker

Så går det till

Färdighetsprovet består av två uppgifter som du producerar hemma. Din bildlärare kan säkert hjälpa dig att sätta samman arbetsproverna.

Fotografera färdighetsproverna, en vanlig mobilkamera fungerar utmärkt. Är dina färdighetsprover tredimensionella ska du fotografera dem från två olika håll för att vi ska kunna se formen tydligt.

Ett tips är att du har bra ljus när du fotograferar så att färdighetsproverna framträder bra och färgerna återges ordentligt.

Inlämning av färdighetsprovet

Det är möjligt att ändra ditt gymnasieval. Du gör då en ansökan för omval via Gymnasieantagningen under perioden 16 april till 15 maj.

Du skickar in dina färdighetsprover i webbformuläret nedan som öppnar den 16 april.

Färdighetsproverna ska skickas in senast fredag den 31 maj klockan 11.00.

Söker du båda programmen NA/Design och SA/Design skickar du in två ansökningar. Du kan använda samma färdighetsprover för båda ansökningarna.

Uppgift 1 - stilleben i blyerts, "frukost"

Teckna minst tre föremål på temat frukost. Teckningen ska vara genomarbetad, där ljus, skugga, textur och föremålens form lätt går att uttyda.

Tänk på kompositionen och att du disponerar pappersytan effektivt.

Uppgift 2 - De globala målen

Välj det globala mål som intresserar dig mest.

 • Mål nummer 11, ”Hållbara städer och samhällen”.
 • Mål nummer 15, ”Ekosystem och biologisk mångfald”.

Du väljer vilken teknik du vill använda.

Du försöker att visa hur du uppfattar målet visuellt genom att använda olika tekniker som

 • serier
 • blandteknik
 • grafisk design
 • annan liknande teknik. 

Skapar du ditt arbetsprov 2 med hjälp av ett digitalt program förklarar du

 • vilket program eller vilka appar du använde för att skapa din bild
 • var du fick inspiration ifrån alternativt att du visar din arbetsprocess med en skärmdump.

Om detta är otydligt finns risk för att lägre poäng tilldelas arbetsprovet.

Hur vi bedömer ditt färdighetsprov

Bedömning av färdighetsproverna görs gemensamt av en jury bestående av lärare på designinriktningarna. Färdighetsprovet bedöms inom skalan 1-80 poäng. Poängen på ditt färdighetsprov läggs ihop med ditt meritvärde från grundskolan.

Kom ihåg att kontrollera att poängen på ditt färdighetsprov har registrerats. Det gör du på gymnasieantagningens webbplats. Där ser du också den preliminära antagningen.

Ditt meritvärde

Ditt meritvärde är summan av din meritpoäng och din provpoäng.

 • Meritpoäng = Summan av de 16 eller 17 bästa betygen (max 340)
 • Provpoäng = 1–80 poäng (max 80)
 • Meritvärdet = meritpoäng + provpoäng (max 420)

Uppdaterad