Elever sitter tillsammans med var sina datorer.

Inriktning juridik, profil global utveckling

På juridikinriktningen kommer du att studera betydelsen av mänskliga rättigheter och rättsstatens principer för hållbar global utveckling. Utöver det får du möjligheter att resonera om lagstiftningens effekter för individ och samhälle i stort.

Juridikens inverkan på individen och samhället

Juridikinriktningen ger dig kunskaper om rättsordningens samt rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle. Dessutom får du bekanta dig med olika juridiska dokument som rättsfall och avtal.

Handlingskompetens för en hållbar framtid

Ett av målen med utbildningen på Anna Whitlocks gymnasium är att du ska utveckla handlingskompetens vilket betyder att du har kunskaper, färdigheter, verktyg och gott om motivation för att bidra till en hållbar framtid - för dig som individ och för vår värld.

Inom inriktningen undersöker vi bland annat de här frågorna

  • Rättsstatens principer och respekten för mänskliga rättigheter.
  • Juridikens roll som ansvarsutkrävande verktyg i ett samhälle, nationellt som globalt.
  • Juridikens roll i samhällsbyggandet.

Specialiseringskurs Global utveckling

Specialiseringskursen Global utveckling handlar om globala utvecklingsfrågor med utgångspunkt i Globala målen för hållbar utveckling.

  • Kursen har en tvärvetenskaplig ingång, vilket innebär att utvecklingsfrågor studeras och diskuteras ur flera olika perspektiv över programgränserna.
  • Kursen innehåller även olika fördjupningsdelar som är kopplade till målen för respektive program.
  • Kursen är obligatorisk för elever i år 3 på NANA (naturvetenskaplig specialisering), elever på SASA (humanistisk specialisering) och elever på EKJU (samhällsvetenskaplig specialisering).

Programfördjupningskurser 300 poäng

  • Specialiseringskurs global utveckling, 100 poäng
  • Religion 2, 50 poäng
  • Filosofi 2, 50 poäng
  • Engelska 7, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Ekonomiprogrammet, juridik, Anna Whitlocks gymnasium

Uppdaterad