Händer som håller i blyertspenna och bläddrar i bok

Inriktning ekonomi

Är du intresserad av företagens roll och ansvar i en globaliserad värld? Då kan ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi på Anna Whitlocks gymnasium vara något för dig!

Vi står inför globala utmaningar som kräver att vi tänker nytt och mer lösningsinriktat kring företagande.

Ekonomi som ämne har utvecklats mycket och dagens ekonomiska teorier ställs inför nya utmaningar. Vi står också inför globala utmaningar som kräver att vi tänker nytt och mer lösningsinriktat kring företagande. Utbildningen ger dig förståelse för hur du kan påverka och skapa ett hållbart samhälle.

Fokus på hållbarhet

Inom inriktningen ekonomi fokuserar vi bland annat på dessa frågor

  • Hur styr vi minskningen av global uppvärmning och hushållningen av gemensamma resurser?
  • Hur arbetar företagen praktiskt med cirkulär ekonomi?
  • Hur kan företagen utvecklas genom ansvarsfullt företagande?
  • På vilket sätt har individen möjlighet att påverka hållbarheten genom sin konsumtionskraft i samhället?
  • Hur skapar vi en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar framtid?

Starta och driv företag

Under din gymnasietid får du även möjligheten att starta och driva ett eget företag inom ramen för Ung Företagsamhet.

Programfördjupningskurser 300 poäng

På Anna Whitlock har du möjlighet att kombinera en gedigen utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap med kurser inom digitalt skapande och webbutveckling. Det ger dig mycket goda förutsättningar för digitalt entreprenörskap och för högre studier inom många områden.

  • Digitalt skapande, 100 poäng
  • Webbutveckling 1, 100 poäng
  • Företagsekonomi specialisering – ansvarsfullt företagande, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2024/2025: Ekonomiprogrammet, ekonomi, Anna Whitlocks gymnasium

Uppdaterad