Skolledning

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledningen på Anna Whitlocks gymnasium.

Beroende på frågeställningen, kontakta rektor, biträdande rektor eller någon av våra gruppchefer.

Rektor

Annica Tengbom Ödén

E-post
E-post annica.tengbom.oden@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Carina Rudolph Lundberg

Jag ansvarar för Estetiska programmet/Design, Naturvetenskapsprogrammet/Design, Samhällsvetenskapsprogrammet/Design och Teknikprogrammet/Design- och produktutveckling.
E-post
E-post carina.rudolph.lundberg@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Helena Larsson

Jag ansvarar för Ekonomiprogrammet-Ekonomi och Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap.
E-post
E-post helena.2.larsson@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Sofie Frid

Ansvar för naturvetenskapsprogrammet med profil Life Science, samhällsvetenskapsprogrammet med profil Life Science och individuellt alternativ.
E-post
E-post sofie.frid@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Maria Svantesson Bohlin

Jag ansvarar för Ekonomiprogrammet-Juridik, Naturvetenskapsprogrammet-Naturvetenskap och Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap.
E-post
E-post maria.bohlin-svantesson@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Stellan Andersson

Jag är ansvarig för schemaläggning, it och pedagogisk administration.
E-post
E-post stellan.andersson@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Robert Edström

Jag ansvarar för Ekonomiprogrammet-Ekonomi och Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap.
E-post
E-post robert.edstrom@edu.stockholm.se

Restaurangchef

Michaela Tengblad

Jag ansvarar för skolrestaurangen och skolans café. Jag svarar på frågor om allt som har med skolans mat att göra.
E-post
E-post michaela.tengblad@edu.stockholm.se

Gruppchef IT och fastighet

Fredrik Carlsson

Jag ansvarar för skolans IT och vaktmästeri. Jag svarar också på frågor om skolfastigheten.
Telefon
Telefon 08-508 34 455
E-post
E-post fredrik.carlsson@edu.stockholm.se

Gruppchef administration och ekonomi

Anu Kyngäs

Jag ansvarar för skolans administration, ekonomi och reception.
E-post
E-post anu.kyngas@edu.stockholm.se

Uppdaterad