Övre raden från vänster: Carina Rudolph Lundberg, Annica Tengbom Ödén, Helena Larsson, Ingela Fondin. Undre raden från vänster: Ove Sköld, Maria Svantesson Bohlin, Robert Edström.

Skolledning

Här hittar du kontaktuppgifter till skolledningen på Anna Whitlocks gymnasium.

Beroende på vilken fråga det gäller ska du kontakta rektor eller biträdande rektor.

Rektor

Annica Tengbom Ödén

E-post
E-post annica.tengbom.oden@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Carina Rudolph Lundberg

Jag ansvarar för Estetiska programmet/Design, Naturvetenskapsprogrammet/Design, Samhällsvetenskapsprogrammet/Design och Teknikprogrammet/Design- och produktutveckling.
E-post
E-post carina.rudolph.lundberg@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Helena Larsson

Jag ansvarar för Ekonomiprogrammet-Ekonomi och Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap.
E-post
E-post helena.2.larsson@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Ingela Fondin

Jag ansvarar för Naturvetenskapsprogrammet/Life Science, Samhällsvetenskapsprogrammet/Life science och Individuellt alternativ (IMA).
E-post
E-post ingela.fondin@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Maria Svantesson Bohlin

Jag ansvarar för Ekonomiprogrammet-Juridik, Naturvetenskapsprogrammet-Naturvetenskap och Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap.
E-post
E-post maria.bohlin-svantesson@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Ove Sköld

Jag är ansvarig för schemaläggning, it och pedagogisk administration.
E-post
E-post ove.skold@edu.stockholm.se

Biträdande rektor

Robert Edström

Jag ansvarar för Ekonomiprogrammet-Ekonomi och Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap.
E-post
E-post robert.edstrom@edu.stockholm.se

Restaurangchef

Michaela Tengblad

E-post
E-post michaela.tengblad@edu.stockholm.se

Uppdaterad